Säkra Hus tillsammans med Mil Sec på säkerhetsmässan Sec Tech i Älvsjö.

Säkra Hus var självklart med på säkerhetsmässan SecTech på Älvsjömässan den 22 till 23 oktober. På besök i montern - Torbjörn Olsson, affärsområdeschef och utställare, från Hammerglass.Till höger: Thomas Loftén och hans säkerhetsgäng i montern.